Caritas w Grodnie potrzebuje naszej pomocy! Od kilku lat organizacja buduje Dom Spokojnej Starości w Sopoćkiniach, dzięki czemu przynajmniej 50 osób będzie mogło spędzić godnie ostatnie lata swojego życia. Sercem ośrodka będzie kaplica świętego Jana Pawła II. Jednak, aby mogła powstać, potrzeba sporych nakładów finansowych.

Caritas w Grodnie potrzebuje naszej pomocy! Od kilku lat organizacja buduje Dom Spokojnej Starości w Sopoćkiniach, dzięki czemu przynajmniej 50 osób będzie mogło spędzić godnie ostatnie lata swojego życia. Sercem ośrodka będzie kaplica świętego Jana Pawła II. Jednak, aby mogła powstać, potrzeba sporych nakładów finansowych.

Dom Spokojnej Starości przy polskiej granicy

Sopoćkinie to niewielka miejscowość na Białorusi, która położona jest tuż za polską granicą. Od 2017 roku Caritas w Grodnie buduje tam Dom Spokojnej Starości, który pozwoli przynajmniej 50 osobom w godny sposób spędzić jesień swojego życia. Jak wskazuje dyrektor grodzieńskiego Caritasu, obecna sytuacja ekonomiczna na Białorusi pozwala na zapewnienie jedynie 10% zapotrzebowania na opiekę osób w podeszłym wieku, dlatego tak pilna jest potrzeba kolejnych takich inwestycji.

Serce Domu – Kaplica świętego Jana Pawła II

Całość projektu i prac inwestycyjnych pochłonęła już ponad 2,5 miliona złotych. W roku 2019 zainstalowano wszystkie sieci inżynieryjne wewnątrz budynku, a rok później wykonano wewnętrzne tynkowanie całego budynku oraz wyrównanie podłóg. Niestety na wykończenie nadal czeka Serce Domu, czyli rzymskokatolicka kaplica, która zostanie poświęcona imieniu świętego Jana Pawła II. Jej koszt to 300 tysięcy złotych, który uda się pokryć tylko dzięki wsparciu ludzi dobrej woli.

Polscy katolicy pomagają budować kaplicę świętego Jana Pawła II w Domu Starości w Sopoćkiniach!

Akcja zakończona!
Bóg zapłać za wszystkie darowizny!

Remont budynku: 150 000

ZEBRALIŚMY

44 273 zł

POZOSTAŁO

105 727 zł

100%

Wyposażenie kaplicy: 100 000

ZEBRALIŚMY

0 zł

POZOSTAŁO

100 000 zł

0%

Utrzymanie świątyni: 50 000

ZEBRALIŚMY

0 zł

POZOSTAŁO

50 000 zł

0%

Wesprzyj tę inicjatywę i pomóż nam jak najszybciej wspomóc Caritas w Grodnie w budowie kaplicy!

Dołóż swoją cegiełkę do kwoty 300 000 zł i pomóż katolikom na Białorusi każdego dnia przeżywać jesień swego życia z Panem Bogiem!

 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

W 2017 rozpoczęliśmy wielkie dzieło pokazujące chrześcijańską solidarność Polaków z katolikami mieszkającymi na Białorusi. Budowa Domu Spokojnej Starości w Sopoćkiniach to największe nasze działanie dla społeczności mieszkającej za wschodnią granicą, które powoli zbliża się do szczęśliwego końca.

Dom zgodnie z projektem, ma do zaoferowania przynajmniej 50 miejsc noclegowych w dwuosobowych pokojach. W roku 2018 rozpoczęliśmy remont budynku by uczcić stulecie niepodległość naszej Ojczyzny.

Aby rozmieścić zaplanowaną liczbę osób wybudowano dodatkowe piętro (obecny budynek – dwupiętrowy). W roku 2019 zainstalowaliśmy wszystkie sieci inżynieryjne wewnątrz budynku. W roku 2020 wykonaliśmy wewnętrzne tynkowanie całego budynku oraz wyrównanie podłóg.

Serce naszego domu, czyli kaplica, czekała na ukończenie stanu surowego. Postanowiliśmy rozpocząć prace nad nią i włożyć w tą pracę jak największe siły. Chcieliśmy uczcić stulecie urodzin Jana Pawła II jednak pandemia spowolniła nasze prace i przedłużyła działania.

Dotychczasowe koszty remontu opiewają na kwotę ponad 2.5 miliona złotych. W tym momencie finansujemy działania wewnątrz budynku między innymi kładziemy płytki ceramiczne, ocieplamy dach i instalujemy kaloryfery. Będziemy dzięki temu mogli rozpocząć prace związane z kaplicą i ofiarować ją pod opiekę imieniu papieża Polaka. Do końca 2022 roku chcemy zakończyć wszystkie prace i otworzyć ośrodek dla osób najbardziej potrzebujących.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwo z uprzejmą prośbą, o wsparcie finansowe i pomoc w zbiórce pieniędzy dla Caritas Diecezji Grodzieńskiej. Na dzień dzisiejszy by skończyć kaplicę prac potrzebujemy 300 tysięcy złotych, którą chcemy wykorzystać, aby serce domu było gotowe na potrzebujących. Prosimy o hojność i serce dla tych, którzy prosić sami nie mogą by mogli mieć swoje miejsce modlitwy blisko.

Liczymy na Państwa wsparcie!

ksiądz Roman Raczko
Dyrektor Caritas Grodno