Dziękujemy za wsparcie!

Serdecznie dziękujemy Państwa hojność, dar i pomoc. Dzięki niemu Caritas w Grodnie przybliża się do wybudowania kaplicy świętego Jana Pawła II w Domu Spokojnej Starości w Sopoćkiniach. Państwa wsparcie pozwoli nam także jak najszerzej rozpropagować tę inicjatywę, aby jak najwięcej Polaków dowiedziało się o niej i wspomogło swoich braci w wierze.