FILM O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

Chleb Aniołów. Pokarm na życie wieczne. Ciało i Krew Pana Jezusa Chrystusa…
Najświętszy Sakrament to największe bogactwo jakim zostaliśmy obdarowani, a mimo to  –  nawet wśród wierzących  –  nietrudno znaleźć ludzi, którzy o tej prawdzie zapomnieli.

W Najświętszym Sakramencie prawdziwie znajduje się Jezus Chrystus – prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek; Syn Boży, Zbawiciel, Król całego stworzenia. Niestety dziś na masową skalę prawda ta jest podważana, a sam Bóg obecny w chlebie i winie staje się celem ataków, bluźnierstw i profanacji: zarówno tych celowych jak i nieświadomych.


Dlatego tworzymy film, który przypomina o tym, Kto ukryty jest pod postaciami chleba i wina. I że wszyscy jesteśmy wezwani do oddawania Mu najwyższej czci.


Nasz film nie będzie mógł powstać bez Twojego wsparcia, dlatego prosimy o pomoc w zebraniu 100 000 złotych, które pokryją koszty jego produkcji i promocji. W ramach naszej wdzięczności zapewnimy Ci możliwość obejrzenia filmu offline przed jego oficjalną premierą.

TWÓRCY

O FILMIE

O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE

CYTATY

WESPRZYJ PRODUKCJĘ FILMU

O NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE!

Każda osoba, która wesprze wydanie naszego filmu,
otrzyma przedpremierowy dostęp do tej produkcji!

WESPRZYJ

POWSTANIE FILMU

Film powstaje, aby przypomnieć o tym, Kto ukryty jest pod postaciami chleba i wina, i że wszyscy jesteśmy wezwani do oddawania Mu najwyższej czci.

 

OSTATNIO WSPARLI:

Zbiórka na film

80 000 zł

ZEBRALIŚMY

44 273 zł

POZOSTAŁO

35 727 zł

100%

Zbiórka na promocję filmu

20 000 zł

ZEBRALIŚMY

0 zł

POZOSTAŁO

20 000 zł

0%
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.